FOTOS

Vidres Barnolas

MARÇ 5, 2020 / CATEDRATICS / 0 COMENTARIS

ANTIC 1970

Imatge de la façana de vidres Barnolas, anomenat “Cristales Barnolas”
Font: Llibre “Gurb, un poble arrelat a la terra” (1970)

ACTUAL 2020

Imatge actual de l’antic Vidres Barnolas, actualment “Aquarius Cosmetic”
Font: Martí Terricabras

Transport

MARÇ 2, 2020 / CATEDRATICS / 0 COMENTARIS

ANTIC

Principis de Segle XX

Vehícle de l’època. Un carro empès per dos caballs
Font: Llibre “Gurb, un poble arrelat a la terra”

1941

Un cotxe de l’època. Un home al volant i tres persones posant per la fotografía.
Font: Llibre “Gurb, un poble arrelat a la terra”

1963

Un cotxe de l’època dvant de una casa. A la dreta dos homes.
Font: Llibre “Gurb, un poble arrelat a la terra”

ACTUAL 2020

Resultado de imagen de COTXE
vilaweb.cat

Mas La Fàbrega

MARÇ 2, 2020 / CATEDRATICS / 0 COMENTARIS

ANTIC

Quadre d’una casa de pagès normal i corrent situada a Gurb
Font: Anònim (1980)

ACTUAL 2020

Imatge de la casa de pagès situada a Gurb.
Font: Martí Terricabras (2020)

Malars

MARÇ 2, 2020 / CATEDRATICS / 0 COMENTARIS

ANTIC

Principis anys 20

Font: Ajuntament

Principis anys 20

Font: Ajuntament

Anys 80, S.XX

Imatge aèria de la fàbrica nova
Font: Ajuntament de Gurb

1930

Imatge del pont de la fàbrica de Malars
Font: Web del Museu del Ter (2020)

1960

Imatge de la fàbrica de Malars des de l’altre cantó del riu
Font: Web del Museu del Ter (2020)

ACTUAL 2020

9:10 h. Colònia de Malars.
Foto de la fàbrica de malars des de l’altre cantó del riu
Font: Wikiloc
Imatge de l’entrada de la fàbrica de Malars. Es pot observar que, tan l’interior com la façana estan totalment abandonats.
Font: Diari “El Punt Avui”
Imatge
Imatge
Imatge actual de la fàbrica de Malars
Font: Consorci del Ter
Colònia de Malars
Pont de Malars
Font: Wikiloc

La plaça de l’amistat

MARÇ 2, 2020 / CATEDRATICS / 0 COMENTARIS

ANTIC 1990

FONT: llibre de Gurb

ACTUAL 2020

Eines del camp

FEBRER 27, 2020 / CATEDRATICS / 0 COMENTARIS

ANTIC (S.XX)

Dos homes treballant al camp, utilitzant les eines de l’època
Font: Llibre “Gurb, un poble arrelat a la terra”

ACTUAL 2020

Imatge d’un tractor, actual eina del camp que utilitzen els pagesos
Font: Martí Terricabras (2020)

ANTIGUITAT (1940)

Cobert de vaques de llet al mas Sobrerriba (1940)
Font: Llibre “Gurb, un poble arrelat a la terra”

ACTUALITAT 2020

Imatge actual d’un cobert de vaques.
Font: Martí Terricabras (2020)

Vista aèria de Gurb

FEBRER 27, 2020 / CATEDRATICS / 0 COMENTARIS

ANTIC

1964

Vista aèria de Gurb. De fons les muntanyes. Al davant l’esperança i molts camps.
Font: Ajuntament de Gurb (1964)

1967

Vista aèria del nucli de Gurb. De fons les muntanyes. Al davant l’esperança i noves industries (1967)

ACTUAL 2020

Vista aèria del nucli de Gurb. De fons les muntanyes. Al davant les noves edificacions, majoritàriament cases particular tot i que també si pot observar alguna indústria.
Font: Ajuntament de Gurb

L’esperança

FEBRER 19, 2020 / CATEDRATICS / 0 COMENTARIS

ANTIC (S.XIX)

Homes treballant en la construcció de l’esperança. De fons el tren anant cap a Vic
Font: Arxiu Comarcal d’Osona

ACTUAL 2020

Googlemaps.com

El Femer

FEBRER 19, 2020 / CATEDRATICS / 0 COMENTARIS

ANTIC (S.XX)

De fons el femer. A l’esquerra l’edifici de l’esperança en construcció.
Font: Arxiu Comarcal d’Osona

ACTUAL 2020

L’edifici del femer actualment
Font: Pàgina web de l’ajuntament de Gurb
L’edifici del femer des del mateix angle que el de la foto antiga.
Font: Sandra Lacruz

Polígon Mas Galí

FEBRER 19, 2020 / CATEDRATICS / 0 COMENTARIS

ANTIC 1983

FONT: ajuntament de Gurb

ACTUAL 2020

FONT: Totes les fotos són fetes per Irma Moreno

QUÈ DIUEN ELS ESTUDIS ECONÒMICS ?

El 60% dels nous contractes a Osona tenen risc d’automatització. I només hi ha un 6% dels llocs de treball en serveis d’alta tecnologia, de mercat i finances ( a Cat és del 13%), és a dir, de serveis intensius en coneixement. És un mercat de treball amb poca innovació i retenció de talent.

En el futur, el 47% de les feines actuals desapareixeran. A esp, el 34% desaparaixeran abans del 2030.

Els nous filons d’ocupació giraran al voltant de:

-L’economia digital: tots aniran lligats per aquest sector :

Sector de la salut: cada cop s’anirà fent més gran:

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és WWW5-1024x768.jpg

Sector energètic: transició energètica molt important, si hi ha algun jove interessat en això, cal potenciar-lo.

Big data: predir el que pot ocórrer, exportar dades i la monetització d’aquestes.

Seguretat: aquesta augmentarà considerablement degut a la gran demanda que tindrà.

Turisme: deixarà de ser massiu i passarà a ser més selectiu.

Gestió i protecció del medi ambient: aquest tindrà un gran interès i popularitat, per tant els serveis relacionats amb ell s’intensificaran. 

Producció audiovisuals: el consum cultural d’aquests augmentarà.

Totes les imatges són captures de la presentació d’un economista.
Font: II Jornades d’orientació d’Osona
Roman Castro i Sandra Álamo

COM CREUEN QUE SERÀ GURB EL 2050 ?

La gent té una opinió molt diversa, el futur industrial de Gurb és molt insert i la gent ho ha demostrat responent les preguntes.

La gent creu que en el 2050 hi haurà una clara majoria de industries alimentaries, amb una millora perquè siguin més automatitzades, amb una rebaixa de treballadors, però amb més maquines fent feines més ràpides i eficients, això comporta una gran millora de producció i eficiència. La gent ens mostra amb el resultat de les enquestes que per culpa del creixement industrial el sector primari desapareixerà. El canvi climàtic afectarà amb una gran negativitat al poble i que degut a això els sector primària (el món de pagès) anirà a la baixa fins a desaparèixer.

QUÈ PREOCUPA A LA GENT SOBRE GURB I LES SEVES INDÚSTRIES ?

Els resultats obtinguts en les enquestes següents en dona una conclusió molt important de què opina la gent, les industries són un gran problema per Gurb, ja que estan creixent excepcionalment, sense massa control i com podem observar en les gràfiques la població està preocupada per aquest aconteixements que poden perjudicar la vida i l’estètica del poble. Així que un 56,87 % del vots opinen que té que haver-hi una aportació major d’energies renovables en les empreses i que apostin fort per elles. En definitiva el majors mal de caps de la gent gurbetana és la contaminació que es produeix.

DADES GENERALS

La major part de gent que va respondre aquesta enquesta era provinent de Gurb i Vic, amb un 55,8 %. La gent que ha respost aquest enquesta treballa majoritàriament a Vic i a Gurb, amb un 31,7% a Vic i un 26% a Gurb, la resta de gent està repartida amb un tan per cent baix en els altres municipis de la comarca i voltants. Però hi ha un 13,5% que encara no han treballat. La ocupació dels participants de l’enquesta és la major part administració i estudiants, ja que junts ocupen un 46,2%.

La ciutadania està bastant conscienciada amb el medi ambient, amb un 57,7% de gent bastant activa amb el medi. El percentatge de gent que és poc participativa amb el medi és molt baix. La forma d’ajudar el medi és reciclant amb un 45,2 %. Actualment, aquest percentatge està bé, però de cara al futur s’hauria de millorar i hi hauria d’haver més gent que hi participes molt més activament. Les persones que no fan res ocupen una petitíssima part, un 3,8%. Vam voler saber quant en sabien de Gurb i un 37,5% pensa que la primera indústria que es va instal·la al territori de Gurb va ser entre el 1850 i el 1900. Resposta que és incorrecta, ja que la primera font d’energia va ser la fàbrica de filats de Malars, instal·lada al 1827. La resposta correcta ocupa un 16,3% (1800 i 1850). La gent no anava gaire desencaminada per això. Es va preguntar si algú ho sabia i el 76,0% van dir que”No”. El tan per cent dels que ho van encertar era de un 9,6%.