COM CREUEN QUE SERÀ GURB EL 2050 ?

La gent té una opinió molt diversa, el futur industrial de Gurb és molt insert i la gent ho ha demostrat responent les preguntes.

La gent creu que en el 2050 hi haurà una clara majoria de industries alimentaries, amb una millora perquè siguin més automatitzades, amb una rebaixa de treballadors, però amb més maquines fent feines més ràpides i eficients, això comporta una gran millora de producció i eficiència. La gent ens mostra amb el resultat de les enquestes que per culpa del creixement industrial el sector primari desapareixerà. El canvi climàtic afectarà amb una gran negativitat al poble i que degut a això els sector primària (el món de pagès) anirà a la baixa fins a desaparèixer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *