DADES GENERALS

La major part de gent que va respondre aquesta enquesta era provinent de Gurb i Vic, amb un 55,8 %. La gent que ha respost aquest enquesta treballa majoritàriament a Vic i a Gurb, amb un 31,7% a Vic i un 26% a Gurb, la resta de gent està repartida amb un tan per cent baix en els altres municipis de la comarca i voltants. Però hi ha un 13,5% que encara no han treballat. La ocupació dels participants de l’enquesta és la major part administració i estudiants, ja que junts ocupen un 46,2%.

La ciutadania està bastant conscienciada amb el medi ambient, amb un 57,7% de gent bastant activa amb el medi. El percentatge de gent que és poc participativa amb el medi és molt baix. La forma d’ajudar el medi és reciclant amb un 45,2 %. Actualment, aquest percentatge està bé, però de cara al futur s’hauria de millorar i hi hauria d’haver més gent que hi participes molt més activament. Les persones que no fan res ocupen una petitíssima part, un 3,8%. Vam voler saber quant en sabien de Gurb i un 37,5% pensa que la primera indústria que es va instal·la al territori de Gurb va ser entre el 1850 i el 1900. Resposta que és incorrecta, ja que la primera font d’energia va ser la fàbrica de filats de Malars, instal·lada al 1827. La resposta correcta ocupa un 16,3% (1800 i 1850). La gent no anava gaire desencaminada per això. Es va preguntar si algú ho sabia i el 76,0% van dir que”No”. El tan per cent dels que ho van encertar era de un 9,6%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *